Maandag 20 Mei 2013

Die Begin

Die begin is altyd die moeilikste, maar dit is nogtans 'n begin! Hiermee wil ek met ander deel wat ek in my studies in die Woord van God geleer het. Die titel naamlik Lewenswoord, impliseer vastigheid vir die lewe wat staat maak op die geopenbaarde woorde van God. Daarsonder kan geen mens weet wat waarheid is nie!

Eph 6:10 Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.


Geen opmerkings nie: