Dinsdag 02 Julie 2013

Die Genoegsaamheid van Jesus Christus - Deel 1

‘n Deeglike studie van Kolossense laat ons met twee duidelike begrippe: die uitnemendheid van Jesus Christus en die beperktheid van die mens. As ons mooi daaroor nadink, dan is dit waaroor die lewe gaan. Elke Christen is daagliks gewikkel in ‘n stryd om die beperkings en behoeftes van die mensheid te oorkom deur in geloof staat te maak op die genoegsaamheid van Jesus Christus. Een deel van ons is ten volle onder die invloed van ons eie ek en verslaaf aan ons eie vleeslike begeertes. Ons floreer op ons eie kreatiewe denke en determinasie en ambisie om suksesvol te wees. Aan onsself oorgelaat maak ons planne en bou ons lewens sonder om een oomblik te erken dat ons beperk en gebrekkig en onvolmaak is en nie kan oorleef op ons eie nie. Deur die genade van God is daar darem ook ‘n deel van ons wat gereeld besef dat ons afhanklik en beperk is.

Om ons eie beperktheid te besef kan ons net kyk wat Paulus aan die kerk in Kolosse sê oor die realms van werklikheid wat ons beperkings uitlig. Die mag van die duisternis (1:13) en die koninkryk van die Seun van sy liefde, m.a.w. die hemele  of die erfdeel van die heiliges (1:12,13,16), is twee teenoorgestelde realms waarin die Christen beperkte insig het. Die geskape aarde (v:15,16) en die dode en die lewende (v:18,22, 2:12) is nog realms waarin ons werklik net ‘n klein hoeveelheid van weet, wat nog te sê om enige vermoë te hê om dit te verander. Die kerk (1:18, 1:24,28, 2:3) is een realm van werklikheid waarin ons meer mag gegee word, maar waar ons steeds beperkte beheer het.

Dit is nie net die realms van werklikheid waarin ons bestaan wat ons beperkings uitlig nie, maar ook ons geestelike behoeftes wat ontstaan as gevolg van hierdie beperkings. Ons bestaan as mense begin met die feit dat ons vasgeketting is in die mag van die duisternis en ‘n behoefte het om verlos te word van die sondemag van die duisternis. Ons kan onsself nie daaruit bevry nie, want die Bybel sê dat ons onbekend en vervreemd van God is en sonder hoop en sonder God in die wêreld inkom. Ons liggame en die wêreld waarin ons leef het onderhouding dringend benodig. Kyk net op ‘’n Maandagoggend in die spieël of na die verkeer om te sien hoe dringend ons goddelike instandhouding nodig het.

Jesus Christus se uitnemendheid, voortreflikheid en genoegsaamheid stel Hom in staat om alle realms te betree en om alle behoeftes te vervul. Hy is Bevryder van gevangenis (1:13) wat ons bevry uit die mag van die duisternis en oorbring uit die duisternis na die koninkryk van die lig. Hy is die Verlosser van sondaars (1:14), wat Sy eie bloed as betaling vir ons sondes geoffer het. Hy was uniek in staat om Sy bloed aan die Vader ter voldoening van die sondeskuld. Hy is die Bekendmaker van God (1:15a), die Beeld van God – Hy wys ons hoe God is en maak God bekend aan die mens. Alleenlik deur hierdie werk van Christus kan die mens God ken. Hy is die Eersgeborene van alles (1:15b,16). Hy is van alle dinge die Eerste in prioriteit en prominensie. Hy is die Skepper van alles (1:16b), want alles wat bestaan wat bonatuurlik, sienlik en onsienlik is, is Sy handewerk. Hy is ook die doel waarom dit alles geskape is. Hy is die Onderhouer van alles (1:17) en is voor alle dinge en hou alle dinge in stand. Hy is die Hoof van die kerk (1:18), die Opperherder van die skape en staan eerste vir die skape. Hy is die Vredemaker en Skeidsregter (1:19), wat alles met Homself versoen en vrede maak tussen God en die mens. Hy is die Heiligmaker/Bruidegom (1:20), omdat Hy ons heilig maak deur ons voor te berei. Hy is Immanuel, die persoonlike God met ons. Hy is God en Hy is in ons. In Hom woon al die volheid van die Godheid. Hy is die Besnyer van die harte en tree op as die Hoof van die geestelike familie van God. Hy is die Oorwinnaar en het die skuldbrief teen ons en die aanklaer en veroordelaar vernietig aan die kruis. Hy stel ook ons vyand bekend in Sy triomftog oor sonde en verklaar dat hy ‘’n oorwonne vyand is. 
 
Omdat Jesus so uitnemend, voortreflik en genoegsaam is, kan ons baie meer vermag as wat ons in staat is om te doen. Ten spyte van ons beperkings en behoeftes, kan ons in die Here Jesus ‘n lewe in oorvloed leef.

Geen opmerkings nie: