Dinsdag 02 Julie 2013

Die Genoegsaamheid van Jesus Christus - Deel 2

Die misleiding waarteen Paulus ons waarsku wil ons gedagtes aflei van wie Jesus Christus is. Met ‘n God en Verlosser wat so uitnemend en al-genoegsaam is, het ons geen ander Verlosser of Here nodig nie. Wat ons regtig nodig het, is om meer en meer op Hom staat te maak. Daarom is dit belangrik dat as ons geestelik paraat wil wees, dat ons by die waarheid sal bly en op die uitkyk sal wees vir enige misleiding wat ons wil wegneem van wie Jesus Christus is. Enige misleiding en valse leerstelling wil ons wegneem van die waarheid en kennis van die oorvloed van die genoegsaamheid van Jesus Christus. Dit wil jou oortuig dat jy God is of soos Hy kan wees. Dat jy die onderhouer is van alle dinge, dat jy die hoof is van die gemeente. Dit wil jou oortuig dat jy jou eie Verlosser kan wees. Dat jy die oorwinning oor sonde op jou eie kan bereik deur wettisisme en voorskriftelikheid. Dat jy deur die gestrengheid van die liggaam meer geestelik kan wees. Dit wil jou oortuig dat die kerk hoofsaaklik te doen het met jou en jou behoeftes. ‘n Ander misleiding is dat jy voel dat jy alleen kan regkom en nie ander mense nodig het nie. Dit wil in jou ‘n vleeslike gesindheid skep wat jou opgeblase maak teen ‘n ander. Dit skep ‘n eiesinnige (ek is reg en ander is verkeerd) godsdiens.

Paulus begin deur te sê:  “As julle dan saam met Christus opgewek is...” (Kol. 3:1) of siende dat julle reeds saam met Christus uit die dode opgestaan het, “...soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.” As Christus so almagtig, uitnemend en genoegsaam is, dat Hy die dood oorwin het, dan moet ons met Hom vereenselwig in ons denke en ideale. Ons ambisies en ideale moet te daagliks te doen hê met die hemelse werksaamhede waar Christus Jesus aan die regterhand van God is. Hierdie hemelse werksaamhede behels die werk wat die Heilige Gees, doen om sondigheid en die behoefte vir redding te oortuig. Dit behels ook die redding van siele wat tot geloof kom en die voorbereiding deur heiligmaking vir toetrede tot die hemelse koninkryk. Soos wat Jesus besig is om ons hemelse tuiste voor te berei vir ons, so moet ons onsself voorberei totdat Hy ons kom haal.

Hierdie hemelse werksaamhede van evangelisasie, die redding van siele, heiligmaking en ons hoop op die koms van Christus, is alles die aktiwiteite en ideale waarop ons ons aandag moet plaas. Dit is wat dit beteken om die dinge te soek waar Christus is. Om besig te wees met die evangelie, die redding van siele, heiligmaking en om uit te sien na die hemel, is wat dit beteken om daardie dinge te soek. Dit is die vyand se werk om jou aandag en ideale op wêreldse en tydelike ideale en ambisies te plaas. Wees paraat Christen stryder!  

Geen opmerkings nie: