Vrydag 16 Augustus 2013

Onordelikheid en Goddelike Orde

Dit is vir ons almal duidelik dat die tye waarin ons leef as onseker en wisselvallig beskryf kan word. Die woord van die Here beskryf hierdie dae in 2 Tim. 3:1 as  “swaar tye”.  Die gesindheid van hier tyd word ook beskryf: “mense sal liefhebbers van hulleself wees... ongehoorsaam... ondankbaar”. Hulle sal “meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God” wees.
Waar kom hierdie wanorde vandaan? Vroeër het Paulus gesê: “Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid.” Daar is ‘n sterk verband tussen die verwerping, ontkenning en onaktiwiteit van die Woord van God in mense se harte vandag en die sosiale wanorde en wanhoop wat heers.
Die goeie nuus is dat die Here ‘n uitverkore groep mense geroep het om anders te wees, om die letterlike Woord van God in hulle harte te laat heers! Mense wat ten spyte van hierdie gees van wanorde, kies om God se orde te volg. Manne wat hulle vroue liefhet (Kol. 3:19) en vroue wat hulle onderdanig aan hulle mans (Kol. 3:18). Werknemers  wat hulle “here na die vlees... nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar in eenvoudigheid van hart” in alles gehoorsaam is (Kol. 4:22). Mense wat kies om wat hulle ook al doen “van harte te doen soos vir die Here en nie vir mense nie...” (Kol. 4:23). Mense wat “reg en billikheid” betoon aan mense wat onder hulle aangestel is. Waarom kan ons anders wees? ‘n Bietjie later sê Paulus, “Omdat (ons) weet  dat (ons) ‘n Here in die hemel het” (Kol. 4:1b), “...dien ons die Here Christus” (Kol. 3:24b).
Dit is hierdie tipe woord gerigte orde wat die voorloper is vir die Messiaanse orde van die Vrederyk en ‘n toonbeeld is van die lewe van Christus. Mag ons voortgaan om so ‘n gemeente te wees!   

Geen opmerkings nie: