Donderdag 06 Februarie 2014

Die Behoudende Werk van God

Prediker 3:14  Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan; daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie; en God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig.

Ons God is beide alwetend en almagtig. In Sy alwetendheid besit Hy eerstens die volmaakte wysheid om te weet wat die beste ding is om te doen en tweedens die volmaakte almag om dit uit te voer. As God iets begin het, maak Hy geen foute nie en het nie nooit nodig om terug te gaan na die tekenbord om iets oor te beplan of om iets reg te maak wat verkeerd geloop het nie. Wat Hy doen, is verewig!
Hierdie fundamentele beginsel het baie omvangryke implikasies. Die eerste implikasie is die wet van die behoud van energie, een van die belangrikste wette in die wetenskap. [Wikipedia gee die volgende definisie van hierdie wet: “In physics, the law of conservation of energy states that the total energy of an isolated system cannot change—it is said to be conserved over time. Energy can be neither created nor destroyed, but can change form, for instance chemical energy can be converted to kinetic energy in the explosion of a stick of dynamite.” Bygevoeg deur die vertaler] Dit beteken dat die energie wat tans bestaan in die natuurlike orde van alle dinge, wat ‘’n geslote stelsel is, nie geskep of vernietig kan word nie, maar behoudend sal bly totdat ‘n eksterne krag van buite dit verander.  

Die tweede implikasies kan gesien word in die voortbestaan van alle plante en dierespesies, net soos wat God dit geskape het, om voor te bestaan “volgens hulle eie soort”. Ook hierin het die geskiedenis God se ewig onveranderbaarheid bewys, want daar is nog geen wetenskaplik of biologies verifieerbare bewys dat hierdie wet van voortplanting ooit verbreek is of moontlik verbreek kan word nie, ten spyte van evolusionistiese beweringe.  
Die Psalmdigter verklaar soos volg in Ps. 148:1-6:  Halleluja! Loof die HERE uit die hemele; loof Hom in die hoogtes!  Loof Hom, al sy engele, loof Hom, al sy leërskare!  Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende sterre!  Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is!  Laat hulle die Naam van die HERE loof; want Hy het bevel gegee—en hulle is geskape.  En Hy het hulle in stand gehou vir altyd, vir ewig; Hy het ‘n wet gegee wat geeneen oortree nie. Ook in die ganse geskape heelal, sal die bevel van God dat hierdie hemelliggame geskape moet word, standhou “vir altyd, vir ewigheid”. ‘n Wet van die behoud van die kosmos wat volgens die Bybel geeneen kan oortree nie.

Bowenal het die grootste implikasie te doen met die redding van sterflike mense soos ek en jy. Jesus het dit self verduidelik in Johannes 10:28  “En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie.” Die Psalmdigter sê: “Maar die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders” (Ps. 103:17). Daniel het verklaar: “...sy heerskappy is ‘n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. (Dan. 7:14) Jesaja sê in sy profesie: ...my heil sal vir ewig bestaan en my geregtigheid nie verbreek word nie. (Jes. 51:6) en weer, “Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.” (Jes. 40:8) Waarom het God dit so gedoen? Die doel van die behoud van alles dinge word gegee in ons Skrifgedeelte, “...en God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig.”

deur Henry Morris, Ph.D. [http://www.icr.org/article/7796]

Miskien moet ons ophou twyfel en soos Salomo sê begin "vrees voor Sy aangesig".

Geen opmerkings nie: