Donderdag 03 Maart 2016

Ons Gewete - Deel 2

Ons gaan voort met ons bespreking oor die gewete

Tweedens, word die gewete elke keer uitgebeeld as 'n "getuienis" van iets anders  (Rom. 2:15; 9: 1; 2 Kor. 1:12; 4:2; 5:11). Die gewete is nie 'n onafhanklike gesag wat wette kan maak en afdwing nie. Die gewete is bloot ‘n ooggetuie wat reageer op basis van die getuienis wat reeds bestaan. Die gewete bepaal nie wat werklik reg of verkeerd is nie; maar lewer bloot getuienis op grond van die waardestelsel wat reeds in 'n persoon teenwoordig is oor wat reg of verkeerd is. In hierdie sin, is die gewete nie 'n gids nie, maar moet eerder gelei word deur 'n deeglik ontwikkelde waardestelsel.

Derdens, is die gewete 'n dienaar van die mens se waardestelsel. 'n Ontleding van 1 Korintiërs 8,10 lig hierdie beginsel uit. Na gelang van die konteks van 1 Korintiërs, is 'n swak gewete een wat optree sonder voldoende Bybelse kennis met betrekking tot die vleis wat aan afgode geoffer word. Dit wil sê, die gewete reageer op grond van 'n swak waardestelsel en daarom lei dit tot skuldgevoelens. Die sterk of meer volwasse gelowige het 'n behoorlike kennisbasis en is dus vry van skuld. In Romeine 14 word "kennis" byna elke keer gebruik as 'n plaasvervanger vir die gewete.  Paulus se lering in 1 Kor. 10 rakende die rol van die gewete beteken dat die finale sê nie by ons gewetes lê nie, maar by die waarheid wat uitspraak lewer oor dit wat tot stigting van die gemeente en tot verheerliking van God is.

Die volgende aanhaling beskryf dit goed:
“Paul does protect the function of conscience in weak believers of 1 Corinthians, but not because they are correct or because their views should be forever tolerated. If the strong were to force the weak to conform against their values (albeit wrong), they would thereby destroy a process of conviction God created so society could police itself. The solution is to address the foundational values. As the value set is informed and changed, conscience will follow. Herein is a needful principle for the Christian community. While a person's judgment may be wrong in light of a biblically enlightened worldview, he or she must be given correct information and the opportunity to pursue maturity without oppressive external manipulation. This is the way of love (cf. 1 Corinthians 8:1-3 ). On the other hand, the classic question, "How long do you put up with the weak?" is easily answered by contextual implication. You work with their weakness until they have had the opportunity to learn the correct way and it becomes a new conviction for them. If they refuse to learn and mature, then they have shifted from the category of weak to belligerent and thereby come under new rules of engagement.”


Gevolgtrekking. Ons gewetes is ‘n deel van ons eie self-bewustheid en gee aanleiding tot die gevoelens van ongemak as ons oortree en/of die gevoel van tevredenheid as ons "voel" asof ons die norme en waardes wat ons erken en toegepas of nagekom het. Die gewete is nie ‘n stem van buite nie, maar 'n innerlike stem wat die mense oor beskik om homself te beoordeel en geskied op grond van dit wat die Skepper voorsien om die skepping onder beheer te hou.

Geen opmerkings nie: